user_mobilelogo

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Hoogeboom Zeilmakerij B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. De kleur van weergegeven artikelen kunnen afwijken van het origineel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoogeboom Zeilmakerij B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Hoogeboom Zeilmakerij B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectueel eigendom

Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van Hoogeboom Zeilmakerij B.V.. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoogeboom Zeilmakerij B.V.. Deze toestemming is ook benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.